Eerste kopers symbolisch mede-eigenaar geworden

De eerste vierkante meters zijn verkocht. En de Oosterkerk heeft er symbolisch dus een stel mede-eigenaren bij. Die hebben gereageerd op de aantrekkelijke aanbieding in het vorige nummer van dit bulletin, waarbij iedereen een stukje van de Oosterkerk kan ‘kopen’. Een nieuwe vierkante meter binnenmuur voor ‘slechts’ € 356,17. Met welke aankoop het restauratiefonds met een schenking wordt gesteund!

Zoals bekend zijn in de afgelopen zomermaanden de binnenmuren van het koor en de transepten onder handen genomen. Het grootste deel van de kerk stond vol met steigers. Herenbanken, banken, uitgiftepunten waren allemaal ter bescherming omtimmerd. Een stofwand scheidde de kerkruimte in tweeën, zodat aan de kant van het orgel de diensten van de NGK op zondagochtend gewoon door konden gaan. De muren in het dit jaar te restaureren deel zijn helemaal afgebikt en deels waar nodig zijn gaten opgevuld. Vervolgens is gedeeltelijk een nieuwe stuclaag opgebracht. Het oostelijke transept is momenteel nog kaal en zal in de volgende fase (zomer 2019) worden meegenomen.

Half voetbalveld

De hele operatie betekent het wegbikken van maar liefst 2948 vierkante meter pleisterlagen en het weer aanbrengen van mortellagen en stucwerk. Om de gigantische klus zichtbaar te maken: het gaat om een half voetbalveld van normale afmetingen. Reken- en penningmeester Dick Louwman heeft eens becijferd wat elke vierkante meter kost. En kwam uit op het bedrag van € 356,17. En daarvoor kan iedereen dus nu zo’n vierkante meter ‘aanschaffen’. Waarmee meteen een stukje ‘eeuwigheid’ wordt gekocht. In de tweede fase van de restauratie zal namelijk een metalen koker met een (hopelijk lange) lijst van namen van de vierkante meter-schenkers achter de vernieuwde stuclaag worden ingemetseld. Ook alle andere sponsoren (fondsen en overheidsinstellingen) komen op die lijst. En als tastbaar bewijs krijgt elke koper-schenker  van een vierkante meter in 2019 natuurlijk een door het bestuur van de Stichting Oosterkerk getekende ‘aankoopakte’.

Vierkante meteractie

Nog even voor de goede orde: u wordt door schenking ‘symbolisch eigenaar’ van één of meerdere vierkante meters door € 356,17 (of een veelvoud daarvan) over te maken op rek.nummer NL97 RABO 0148 6663 29 tnv Stichting Oosterkerk Hoorn. Graag onder vermelding ‘vierkante meteractie’. Wij nemen vervolgens contact met u op over de juiste tenaamstelling op de aankoopakte.    

 • Rabo Clubsupport

  Rabo Clubsupport

  Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?  Stem nu…Lees verder

 • Steigers in de kerk

  Steigers in de kerk

  De trouwe bezoekers van evenementen in de kerk hebben ongetwijfeld opgemerkt dat er steigers…Lees verder

 • Van de voorzitter: Applaus of geen applaus

  Van de voorzitter: Applaus of geen applaus

  Op 4 mei hield  Kholoud Al Mobayed, oud-wethouder en nu raadslid in Hoorn,  op…Lees verder