Doneren

Donateurs hoog gewaardeerd!

Het herstellen en in goede conditie houden van onze drie monumenten (Oosterkerk, Claes Joest Huys en Spuit B) kost geld, veel geld. Als u al donateur bent, draagt u daaraan bij. En dat waarderen we enorm.

De inkomsten uit donaties en legaten zijn voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat we elke cent kunnen gebruiken en goed besteden. Ook omdat de vele donateurs ons het gevoel geven dat ons harde werk wordt gesteund. Achter elke donatie en elk legaat gaan mensen schuil. Mensen die blij zijn met onze inzet, mensen die ook vinden dat de Oosterkerk een duurzame plek in de Hoornse samenleving moet hebben. Onze stad kan niet zonder De Huiskamer van Hoorn. Dat vinden de vele tientallen vrijwilligers die zich voor de kerk inzetten. En dat vinden de enkele honderden donateurs ook, donateurs die soms ver buiten Hoorn wonen maar toch een band met onze Oosterkerk voelen. Allen veel dank!

Wanneer u nog geen donateur bent, kunt u dat natuurlijk worden. Stuur een mail naar de penningmeester d.louwman@quicknet.nl Of bel hem op 06 53 30 56 74 Hij geeft u graag inlichtingen over ons werk.

U kunt ook een eenmalige donatie/schenking doen met behulp van deze QR-code. De code is echter niet bestemd voor uw donateursbijdrage.

De Stichting Oosterkerk is een ANBI, dat betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn van uw inkomen. Omdat het gaat om een gift aan een culturele organisatie levert deze zelfs extra aftrek op. Ook bestaat de mogelijkheid een Fiscale Vijfjarige Overeenkomst Periodieke Gift in Geld met de Belastingdienst te regelen ten gunste van onze stichting Oosterkerk. Legaten en schenkingen kunnen wij belastingvrij ontvangen; uw notaris en onze penningmeester d.louwman@quicknet.nl kunnen u daarover vertrouwelijk informeren.