Contact

Organisatie
De Stichting Oosterkerk is aangesloten bij de vereniging Westfriese Monumentale Kerken en werkt samen in het samenwerkingsverband onder de naam “CULTUUR HOORN”.

Inlichtingen over verhuur/evenementen/concerten:

Beheerder
Tel: 06-14355378
Mail: beheerder@oosterkerkhoorn.nl

Bestuur Stichting Oosterkerk:
Voorzitter
Eddy Boom

Secretaris
Henk de Vries

Penningmeester
Dick Louwman

Bestuurslid (onder andere belast met organisatie vrijwilligers)
Marian van Iersel

Bestuurslid (onder andere belast met arbo en veiligheid)
Rob Piet

Bestuurslid (onder andere belast met technische zaken)
Piet van Kranenburg

Bestuurslid (onder andere belast met verduurzaming)
Harmen Westra

Vaste gebruikers van de Oosterkerk zijn o.a.:
– Nederlands Gereformeerde Kerk Hoorn
– Muziekschool Gerard Boedijn
– Westfries Mannenkoor
– Noordhollands Jeugdorkest
– Stichting Hoorn Oude Muziek nu
– Verenigd Hoorns Orkest Sinfonia
– Chr. Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria
– Koninklijke Zangvereniging Sappho
– Westfries Museum
– Vereniging Oud Hoorn
– Mozart Cantat
– Stichting Kamermuziek Festival Hoorn

Bekende grote bijeenkomsten/concerten/festivals in de Oosterkerk:
– Johannes Passion Soli Deo Gloria
– Amateurfestival Hoorn Oude Muziek nu
– Kamermuziekfestival Hoorn
– Kerstmarkt Soli Deo Gloria
– Lintjesregen gemeente Hoorn
– Koningsdag, oranjeconcert Martin Mans op orgel met diner

Huwelijken en uitvaarten:
In de Oosterkerk kan het burgerlijk huwelijk gesloten worden.
En ook een uitvaartdienst kan ook op deze locatie worden georganiseerd.

Stichting Oosterkerk en inlichtingen verhuur:
Tel: 06-14355378
Mail beheerder@oosterkerkhoorn.nl voor alle informatie.