Stichting Oosterkerk: 50 jaar enthousiasme en daadkracht!

Begin jaren ‘70 vond een kleine groep bewoners van Hoorn dat de aftakeling van de kerk gestopt moest worden. De kerk had toen al bijna 20 jaar staan te verkrotten, in die jaren werd zelfs enkele malen sloop overwogen. De bewoners richtten de Stichting Oosterkerk op in november 1973. Ze kochten de kerk voor fl1 en brachten vervolgens miljoenen guldens bijeen voor de restauratie en inrichting. Hun enorme inzet heeft tot een prachtig resultaat geleid: de Oosterkerk is nu al tientallen jaren een bruisend cultureel centrum in het hart van de stad. Met recht: “De Huiskamer van Hoorn”.

Het Syrène Saxofoonkwartet trad op!

Het huidig bestuur én enkele oud-bestuursleden

De laatste vrijdag van november vierde de Stichting Oosterkerk zijn 50-jarig jubileum. Deze viering had als thema: Glas-in-loodramen. Deze zijn voor de identiteit van onze kerk heel belangrijk. De oude ramen waren lang verwaarloosd en daarna gesloopt of in andere locaties hergebruikt. Toen de restauratie eind jaren ’70 startte, was er nog maar één raam aanwezig: het grote Admiraliteitsraam in het Oosttransept. Het toenmalige bestuur besloot na de restauratie weer nieuwe ramen aan te brengen. Op dit moment telt de kerk twaalf nieuwe ramen en er is er nog één in de maak! Een goed onderwerp dus om bij stil te staan op ons jubileum.

Dr. Zsuzsanna van Ruyven-Zeman is de nationale top-expert op het gebied van oude glas-in-loodramen. Zij hield een informatieve lezing waarin de vroegere ramen van de Oosterkerk in een breed perspectief werden geplaatst. Daan Lavies MA van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed vertelde over moderne ontwikkelingen in oude kerken. Hij prees het bestuur van de Oosterkerk voor gedurfde stap om een groot raam door Joost Swarte te laten ontwerpen en daarvoor in goed overleg enthousiasme te kweken bij de Gemeente Hoorn én de Rijksdienst.

Wethouder Axel Boomgaars tenslotte wees op de belangrijke functie van de Oosterkerk in de culturele infrastructuur van de stad Hoorn. Hij reikte aan voorzitter Eddy Boom van het bestuur van de Stichting de Eenhoornzegel uit. Dit is een blijk van waardering van de gemeente voor het vele werk dat de Stichting met zijn vrijwilligers doet voor de stad. De Eenhoornzegel gaat vergezeld van een gift van € 500.

 • In memoriam Ad Buur

  In memoriam Ad Buur

  Op woensdag 5 juni jl overleed Ad Buur op een leeftijd van bijna 84…Lees verder

 • Rabo Clubsupport

  Rabo Clubsupport

  Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?  Stem straks…Lees verder

 • Steigers in de kerk

  Steigers in de kerk

  De trouwe bezoekers van evenementen in de kerk hebben ongetwijfeld opgemerkt dat er steigers…Lees verder