Traditie: de buren op bezoek!

Bij een oude kerk en een in meerdere opzichten oud bestuur horen natuurlijk tradities.

Een van onze tradities is de Buurtborrel. Die organiseren we al vele jaren in de maand januari. We nodigen de mensen uit die rond de kerk wonen, en dat rond nemen we heel ruim. We stellen prijs op een goede relatie met de buren: dat voorkomt klachten als het gebruik of het onderhoud van de kerk eens overlast veroorzaakt. En bovendien: het is dankzij de buren dat de kerk nog bestaat! Als niet enkele bezorgde buren de verkrottende kerk onder hun hoede hadden genomen, was deze er niet meer geweest. Onze eeuwige dankbaarheid is dus op zijn plaats.

Afgelopen januari konden we zo`n 60 mensen in de kerk verwelkomen. Het is altijd een gezellige bijeenkomst waar de buren elkaar weer eens zien en waar nieuwe buren kunnen kennismaken met de oude buren en de Oosterkerk. Traditioneel zorgen we voor een opwekkend woord (het blijft wel een kerk natuurlijk) waarin we verslag doen van ons reilen en zeilen in het afgelopen jaar. En ook vertellen we over onze plannen voor het nieuwe jaar en zorgen we voor een hapje en een drankje. Getuige de reacties zijn de bezoekers heel tevreden met deze opzet, we zullen ze volgend jaar weer uitnodigen om de traditie in stand te houden.